fbpx
A password will be e-mailed to you.

Dariusz Dobosz

Z archiwum „Świata Motocykli”: Yamaha XJ 600. Numer 9/1995

Na początku lat 80. osią­gnięcia Yamahy w kla­sie średniej były znaczące. Co prawda pod względem konstrukcyjnym XZ 550 nie była tak udana, jak XJ 550, ale brylowała wśród konku­rencji znakomitymi osiąga­mi i nowinkami technicznymi. Tworząc zupełnie nową wówczas klasę motocykli sportowo-turystycznych o pojemności skokowej sil­ników 600 ccm, inżyniero­wie z Nakajo oparli się na bardziej udanym wzorcu z serii XJ. ... Czytaj cały...

Z archiwum ŚM: Kawasaki GPZ 1100. Numer 8/1995

Kiedy w 1980 r., podczas wystawy IFMA w Kolo­nii, odbyła się europejska premiera nowego modelu Kawasaki klasy wyższej, fachowcy z prasy motocyklowej i fani jednośladów po­dzielili się na dwa obozy. Jedni podziwiali tak modną wówczas kanciastą styliza­cję następcy modelu Z 1 R, podkreśloną prostokątnym reflektorem, inni z zapałem krytykowali nowy produkt koncernu z Akashi, zarzu­cając jego twórcom brak koncepcji ogólnej linii po­jazdu i brzydotę niektórych detali motocykla. ... Czytaj cały...

Z archiwum ŚM: Yamaha XZ 550. Numer 5/1995

Historia widlastych silni­ków firmy Yamaha nie jest zbyt długa. Dopiero na początku lat 80. weszły do produkcji modele TR 1 jako wersja turystyczna i XV 750 w klasie chopperów. Napędzane były „widlaka­mi” o kącie rozchylenia cy­lindrów 75 stopni i rozrzą­dzie typu OHC. Chłodzone powietrzem, dwucylindrowe jednostki napędowe okaza­ły się dość zawodne, ale kłopoty z dźwigienkami za­worowymi i uszczelnienia­mi głowic zrzucano na karb niedopracowanej jeszcze konstrukcji. ... Czytaj cały...

Z archiwum ŚM: Honda CX 500. Numer 4/1995

Pod koniec lat 70. widlasty silnik chłodzony cieczą był w japońskim motocyklu klasy średniej czymś zupełnie nowym. Trzeba przyznać, że tego typu jednostka napędowa zrobiła prawdziwą karierę, przede wszystkim za spra­wą Hondy CX 500, która zo­stała sprzedana na całym świecie w setkach tysięcy egzemplarzy.... Czytaj cały...

Z archiwum ŚM: Sen to, czy Jawa 350? Numer 3/1995

Czeska firma Jawa jest doskonale znana wszyst­kim motocyklistom w na­szym kraju za sprawą popularnych, dwusuwowych 350-tek, które na równi z MZ 250 odniosły sukces handlowy na polskim rynku. Jawa po­wstała w 1929 r. z połącze­nia firm Janecek i Wanderer (pierwsze sylaby tworzą na­zwę). Gama modeli była za­wsze dosyć bogata, produkowano jednoślady o pojemno­ści silnika od 50 do 498 ccm.... Czytaj cały...

Z archiwum „Świata Motocykli”: Opory powietrza. Numer 1/1995

Rozwój motocykli, idący w kierunku zwiększa­nia prędkości i obniżenia kosztów użytkowania, stwa­rza potrzebę przeprowa­dzania różnych badań, rów­nież aerodynamicznych. Mniejszy współczynnik opo­ru powietrza gwarantuje mniejsze zużycie paliwa i większą prędkość maksy­malną przy tej samej mocy silnika. Prawidłowy opływ strug powietrza eliminuje możliwość powstawania nie­korzystnych drgań układu jezdnego, poprawia zatem stabilność pojazdu i wpływa na wzrost komfortu jazdy.... Czytaj cały...

Z archiwum „Świata Motocykli”: Honda CB 900F Bol d’Or. Numer 11/1994

Wiele motocykli firmy z Tokyo stało się le­gendą, a serię bardzo uda­nych konstrukcji rozpoczęła jeszcze w latach 60-tych słynna CB 750 Four, napę­dzana czterosuwowym, chło­dzonym powietrzem silni­kiem z rozrządem typu OHC. Hegemonia sensacyjnej jak na owe czasy konstrukcji trwała wiele lat, ale nawet tak udany motocykl musiał się kiedyś zestarzeć.... Czytaj cały...