fbpx
A password will be e-mailed to you.

Technika warsztat

Z archiwum ŚM: Mój Junak, cz. 6. Kontrola stanu podzespołów silnika. Numer 12/1994

W poprzednim odcinku na­szego cyklu doprowa­dziliśmy silnik naszego Juna­ka do stadium rozłożenia na czynniki pierwsze. Po facho­wo przeprowadzonym de­montażu i umyciu elementów silnika poddajemy je wnikli­wym oględzinom. Pierwszy ogień kierujemy na najważ­niejszą część: wał korbowy. Jakiekolwiek luzy wyczuwal­ne na łożyskach głównych i w stopie korbowodu po­winny skłonić nas do regene­racji wału.... Czytaj cały...

Z archiwum ŚM: Co w gaźnikach piszczy? Numer 2/1995

Współczesne motocykle napędzane są najczę­ściej wielocylindrowymi sil­nikami czterosuwowymi, a te z kolei zasilane są za pomocą baterii podciśnie­niowych gaźników. Nierów­nomierna praca silnika (szczególnie na biegu jałowym), kłopoty z rozruchem i zwiększone zużycie paliwa to tylko niektóre z objawów świadczących o nieprawi­dłowości pracy gaźników.... Czytaj cały...

Montujemy grzane manetki z Moto Sapiens i serwisem ISM

Montaż podgrzewanych manetek to niby czynność nieskomplikowana, ale nie zawsze życie jest tak proste jak w instrukcji obsługi. Po drodze można naciąć się na kilka przysłowiowych "szyszek w klapku", a efekt końcowy nie zawsze zachwyca estetyką. Posłuchajmy więc ekspertów z Indywidualnego Serwisu Motocykli.... Czytaj cały...

Z archiwum „Świata Motocykli”: Mój Junak, cz. 1. Numer 6-7/1994

Kiedy pod koniec dekady lat 50. jeździło po pols­kich drogach prawie 10 000 Junaków, w jedynym wówczas czasopiśmie motoryza­cyjnym „Motor" (w którym zresztą temat motocykli tra­ktowany był raczej marginalnie) powstał kącik poświęcony eksploatacji i na­prawom najcięższego powo­jennego polskiego motocyk­la. Wszystkie artykuły (listy czytelników, odpowiedzi re­dakcji i producentów) syg­nowane były wspólnym ty­tułem „Mój Junak".... Czytaj cały...