Tekst Krzysztof Wydrzycki Zdjecia Agencja Swiderek