fbpx
A password will be e-mailed to you.

Tarcza antykryzysowa dotyczyć będzie również kierowców. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia dla kierowców, którym upłynął termin ważności prawa jazdy. Kierowcy nadal będą mogli się posługiwać dokumentem. Podobnie będzie z tablicami rejestracyjnymi.

Zmiany w prawie oznaczają, że dokumenty dot. uprawnień oraz szkoleń będą nadal ważne w okresie 60 dni od dnia oficjalnego odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii w naszym kraju. Po wycofaniu wyżej wspomnianego stanu, osoba korzystająca z przedłużenia „zezwolenia” będzie miała 60 dni na wykonanie zaległych badań, uprawnień lub szkoleń.

Zmiany w prawie dotyczą:

  • prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy),
  • pozwolenia na kierowanie tramwajem,
  • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
  • świadectwa kierowcy,
    legitymacji instruktora nauki jazdy,
  • legitymacji egzaminatora,
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
  • uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

Swoją ważność zachowają również czasowe tablice rejestracyjne, który termin ważności czasowej rejestracji upłynął w czasie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

źródło: prawodrogowe.pl

 

 

 

 

KOMENTARZE