fbpx
A password will be e-mailed to you.

Po wprowadzeniu obniżki, opłata za pokonanie motocyklem jednego kilometra A4 Katowice-Kraków wyniesie 12 gr plus VAT. Będzie to najniższa stawka dla jednośladów na koncesyjnych autostradach w Polsce.REKLAMA Wprowadzenie bonifikaty dla motocyklistów wieńczy starania o wprowadzenie dla tych pojazdów opłaty odpowiedniej do stopnia oddziaływania na nawierzchnię drogi. Środowisko motocyklistów starało się o to aktywnie od 2009 […]

Po wprowadzeniu obniżki, opłata za pokonanie motocyklem jednego kilometra A4 Katowice-Kraków wyniesie 12 gr plus VAT. Będzie to najniższa stawka dla jednośladów na koncesyjnych autostradach w Polsce.


REKLAMA

Wprowadzenie bonifikaty dla motocyklistów wieńczy starania o wprowadzenie dla tych pojazdów opłaty odpowiedniej do stopnia oddziaływania na nawierzchnię drogi. Środowisko motocyklistów starało się o to aktywnie od 2009 roku. Manifestacje kierowców jednośladów odbywały się na placach poboru opłat na wszystkich płatnych autostradach oraz przed siedzibą Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W marcu 2010 r. SAM S.A., jako jedyny prywatny zarządca płatnej autostrady, podjął działania zmierzające do wypracowania rozwiązania pozwalającego na wprowadzenie niższych opłat zgodnego z zapisami Umowy Koncesyjnej i ogólnie obowiązującymi przepisami . Powyższe działania nabrały dynamiki przed kilkoma tygodniami, wraz z zaangażowaniem się w sprawę opłat – na ponowny wniosek SAM S.A. oraz motocyklistów – Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

A4 Katowice-Kraków to jedyny koncesyjny odcinek autostrady, na którym zostanie wprowadzona 50-procentowa bonifikata dla motocyklistów.

– Przed ponad 12 miesiącami podjęliśmy aktywne starania o znalezienie takiego sposobu uwzględnienia postulatu motocyklistów, który będzie zgodny z obowiązującymi nas przepisami i zobowiązaniami zawartymi w Umowie Koncesyjnej. Cieszę się, że nasza współpraca ze środowiskiem motocyklistów i wspólne starania spotkały się z odpowiednim przyjęciem resortu transportu i zdążyliśmy wprowadzić bonifikatę przed pełnią sezonu. Zapraszamy amatorów jednośladów na najbardziej malowniczo położoną polską autostradę! – powiedział Emil Wąsacz, Prezes Zarządu SAM S.A.

– Wprowadzając bonifikatę dla motocykli, Stalexport wyznacza kierunek działania dla innych zarządców płatnych autostrad Polsce. Czas teraz będzie rozmawiać z autostradą A1 i A2, aby również tam doprowadzić do takiej obniżki. To powinno być rozwiązanie systemowe, obowiązujące w całym kraju – mówi Szczęsny Filipiak z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Motocyklistów MotoAutostrada, które aktywnie prowadziło starania o obniżenie opłat za przejazd prywatnymi autostradami dla motocyklistów.

Po wprowadzeniu rabatu dla motocykli, koncesjonariusz spodziewa się na A4 Katowice-Kraków większego ruchu jednośladów. W trosce o ich bezpieczeństwo, a także z myślą o kierowcach samochodów, SAM S.A. oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Motocyklistów MotoAutostrada przygotowali „dekalog” bezpiecznego korzystania z autostrad.

– Wspólne działania motocyklistów i firmy Stalexport nauczyły nas, że warto współpracować, pokazały nam, że warto iść dalej, w kwestii nie tylko obniżki na autostradzie, ale także promowania autostrad, jako najbezpieczniejszych dróg dla motocyklistów – dodaje Szczęsny Filipiak

Kalendarium wydarzeń związanych ze staraniami o obniżenie stawki dla motocykli za przejazd autostradami płatnymi

Demonstracje motocyklistów na autostradach A1, A2 oraz A4 postulujących obniżenie stawek za przejazd autostradami dla jednośladów:

31 lipca 2009 – na A4 Katowice-Kraków,

13 sierpnia 2009 – na A4 Katowice-Kraków oraz autostradzie A1,

29 sierpnia 2009 – na koncesyjnych odcinkach autostrad A1, A2 i A4.

31 lipca 2009 – motocykliści piszą petycję do władz spółki Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) w sprawie zniesienia opłat za przejazd A4 Katowice-Kraków.

7 sierpnia 2009 – motocykliści piszą petycję do Ministra Infrastruktury w sprawie odstąpienia od opłat za przejazd autostradami płatnymi w Polsce. Motocykliści zwracają się do ministerstwa z prośbą o zmiany w ustawodawstwie, umożliwiające zniesienie lub obniżenie opłaty dla motocyklistów za przejazd autostradami.

17 sierpnia 2009 – koncesjonariusz A4 Katowice-Kraków odpowiada na petycję dotyczącą postulatu zniesienia opłat pobieranych na płatnym odcinku autostrady A4. SAM S.A. informuje o braku możliwości wprowadzenia zmiany w wysokości opłat, przywołując Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2004 r., zgodnie z którym motocykle i samochody osobowe zaliczane są do tej samej kategorii pojazdów. Na podstawie rozporządzenia opłata za przejazd autostradą motocyklem i samochodem osobowym pobierana jest w takiej samej wysokości.


REKLAMAREKLAMA


28 sierpnia 2009 – odpowiedź ministerstwa na petycję przedstawicieli grupy motocyklistów.Ministerstwo odrzuca postulat o zniesienie lub obniżenie opłat wyjaśniając, że na autostradach z systemem opłat bezpośrednich obowiązuje kategoryzacja zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2004 r. w sprawie opłat za przejazd autostradą.Ministerstwo zapewnia, iż na płatnych odcinkach autostrad, na budowę których umowy zostały podpisane po 23 grudnia 2008 r., będzie obowiązywała znowelizowana kategoryzacja pojazdów, według której motocykle będą stanowić odrębną kategorię.

26 września 2009 – motocykliści piszą w sprawie zniesienia opłat za przejazd autostradą A2 do władz spółki Autostrada Wielkopolska S.A.Marzec 2010 – SAM S.A. zgłasza gotowość podjęcia rozmów z ministerstwem ws. sposobu wprowadzenia obniżki stawki opłat za przejazd motocyklistów autostradą A4 Katowice-Kraków.

27 stycznia 2010 – motocykliści kierują petycję do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących kategoryzacji pojazdów.

11 czerwca 2010 – motocykliści zwracają się do Ministra Infrastruktury postulując podjęcie działań umożliwiających koncesjonariuszom płatnych odcinków autostrad wprowadzenie obniżek dla motocyklistów.

Luty 2011 –  nowy Zarząd SAM S.A. deklaruje podjęcie działań w celu obniżenia opłaty za przejazd A4 Katowice-Kraków dla motocykli.

27 czerwca 2011 – SAM S.A. w piśmie do Ministra Infrastruktury wyraża gotowość do obniżenia opłaty dla motocyklistów na podstawie proponowanej zmiany w obowiązującej kategoryzacji pojazdów, która polegałaby na wprowadzeniu motocykli, jako odrębnej kategorii w ramach Taryfy 1 oraz na podstawie stosownych zmian w umowie koncesyjnej.Taryfa 1 przed zmianą stawki dla motocyklistów obejmuje kategorię 1 pojazdów, a więc motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach.

1 stycznia 2012 – SAM S.A. pisze do Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z prośbą o ustosunkowanie się ministerstwa do zadeklarowanej w czerwcu 2011 gotowości koncesjonariusza do obniżenia opłat dla motocyklistów.

27 stycznia 2012 – odpowiedź Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej na pismo SAM S.A. Minister, odnosząc się do pisma SAM S.A., w którym koncesjonariusz wyraził gotowość obniżenia ceny dla motocyklistów, uznaje propozycję SAM S.A. za zasadną. Wprowadzenie bonifikaty przez koncesjonariusza uzależnione ma być od jego samodzielnej oceny wpływu wprowadzenia obniżki na prawidłową realizację zawartej ze stroną publiczną umowy na budowę i eksploatację autostrady.

2 lutego 2012 – SAM S.A. zapowiada przygotowanie propozycji zmian w obowiązującej umowie koncesyjnej.

6 marca 2012 – koncesjonariusz A4 Katowice-Kraków przekazuje ministrowi projekt aneksu do umowy koncesyjnej, wprowadzający możliwość zastosowania bonifikaty dla użytkowników motocykli na autostradzie A4 Katowice-Kraków.

22 marca 2012 – odpowiedź Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej na pismo SAM S.A. Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, wprowadzenie bonifikaty przez SAM S.A. nie wymaga zmiany umowy koncesyjnej, a Koncesjonariusz uprawniony jest do podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie obniżenia opłat dla jednośladów.

1 kwietnia 2012 – Stalexport Autostrada Małopolska S.A. wprowadza 50-procentową obniżkę stawki dla motocyklistów za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków. Opłata za podróż jednośladem autostradą na odcinku Katowice-Kraków wynosi 4,5 zł na każdym Placu Poboru Opłat, zgodnie z „Taryfą 1 z rabatem dla motocyklistów”.

1 kwietnia 2012 – stawka dla motocykli na pozostałych koncesyjnych odcinkach autostrad pozostaje w wysokości równej stawce dla samochodów osobowych.
Źródło SAM SA

KOMENTARZE


REKLAMA