fbpx
A password will be e-mailed to you.

Dzisiaj informujemy za co można stracić dowód rejestracyjny. Oprócz tego podpowiadamy czy można i czy warto słuchać muzyki podczas jazdy na jednośladzie.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym precyzuje kiedy policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu:

Art. 132

1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:

1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,

b) zagraża porządkowi ruchu,

c) narusza wymagania ochrony środowiska;

2) stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;

3) stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność;

Advertisement

4) uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);

5) stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną;

6) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 uprawnienia policjanta i niektórych podmiotów w trakcie kontroli ruchu drogowego ust. 2 pkt 8 lit. c;

7) uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

Warto wspomnieć, że przepisy te należy rozumieć dość szeroko. Chodzi tutaj nie tylko o takie podstawowe rzeczy jak brak hamulców, łyse opony, brak lusterek czy świateł, ale również o takie modyfikacje, które w istotny sposób wpływają na bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych.

Zbyt głośny wydech, który jest podstawą wielu zatrzymań dowodów, to natomiast naruszenie wymagań ochrony środowiska. Za to wykroczenie policjant, po odpowiednim badaniu, także zabierze nam możliwość dalszego poruszania się pojazdem.

Co zatem zrobić by uniknąć zatrzymania dowodu i komplikacji związanych z odzyskaniem go? Zobaczcie w filmie przygotowanym przez naszych kolegów ze Skuterowo.com.

Więcej pytań i odpowiedzi na tematy skuterowe znajdziecie na Skuterowo.com. Subskrybuj Skuterowo.com na YouTube.

KOMENTARZE