fbpx
A password will be e-mailed to you.

Lektura artykułu „Polski Arlen Ness”, zamieszczo­nego w „Świecie Motocy­kli”, zachęciła mnie do przedstawienia wam mojej „wydumki” wykonanej na ba­zie Simsona AWO. 

Moje spotkanie z motocy­klem to wczesny okres dzie­ciństwa. Był to IŻ 49, motocykl mojego ojca. Jako pasażer na baku lub w koszu „dojecha­łem” do wieku, w którym mo­głem usiąść na przednim sie­dzeniu i doznać tego wspania­łego uczucia panowania nad maszyną. Motocykl ten posia­dam do dnia dzisiejszego, od­restaurowany, sprawny tech­nicznie, z opinią bezawaryjne­go i niezawodnego weterana. Kilka lat temu kupiłem cztery sztuki AWO Simsonów w opła­kanym stanie. Dużym nakła­dem pracy odrestaurowałem jednego z nich, starając się uzyskać duży stopień oryginalności. Zbliżająca się piąta roczni­ca urodzin mojego wspaniałe­go syna stała się inspiracją do zbudowania kolejnej maszyny – choppera na ba­zie części i podzespołów AWO, które to zalegały półki piwnicy. Początkowo szkice, szuka­nie i dorabianie części. Na­stępnie montaż w stanie suro­wym, demontaż, polerowanie aluminium, chromy, ocynko­wanie śrub, lakierowanie, po­nowny montaż i wykonanie in­stalacji elektrycznej. I tak, po roku pracy, rozpoczęła się eks­ploatacja. Motocykl prowadzi się bardzo dobrze, zarówno przy jeździe na wprost, jak i na zakrętach. Ze względu na niewielką moc silnika nie osią­ga dużych prędkości, ale nie zawsze jest to ważne. Unika­łem przerabiania węzłów kon­strukcyjnych, wpływających na bezpieczeństwo jazdy. Duży nakład pracy i ciekawa kon­strukcja spowodowały, że mo­tocykl wzbudza duże zaintere­sowanie wszędzie, gdzie tylko się pojawiam. 

Elementy motocykla

Silnik: AWO Simson 
Tuleja cylindrowa: Skoda 105 
Tłok: AWO 
Pierścienie: wykonane w Fa­bryce Pierścieni Tłokowych w Łodzi 
Gaźnik: Junak 
Alternator: MZ ETZ, co cieka­we, zmieścił się pod przednim deklem silnika
Zapłon: bate­ryjny 

Rama: AWO, z niewielką prze­róbką pod siedzeniem oraz wspawanymi blachami po obu stro­nach główki kierownicy, które wzmacniają ramę, a jednocześnie maskują złącza instalacji elek­trycznej 
Podnóżki: przesunięte do przodu stanowią podparcie dla dźwigni hamulca tylnego koła oraz dźwigni zmiany biegów 
Zawieszenie przednie: AWO, przedłużona została o 12 cm dol­na część obudów amortyzato­rów, z jednoczesnym skróceniem górnej części, co spowodowało wydłużenie przedniego ramienia 
Amortyzatory tylne: Jawa 
Koła: AWO 
Błotniki:AWO 

Zbiornik paliwa: Junak, z nie­wielkimi przeróbkami 
Puszka na akumulator: zespa­wane fragmenty baku AWO, puszka mieści akumulator, re­gulator napięcia, układ pro­stowniczy i przerywacz migaczy. Puszkę przykrywa siedzenie konstrukcji własnej, blokowa­ne zamkiem 
Prędkościomierz i tylna lampa: motocykl Mińsk
​​Obudowy prędkościomierza i zespół kontrolek: konstruk­cja własna
Lampa przednia: szperacz od ciągnika, wkład WSK 
Instalacja elektryczna: wzoro­wana na instalacji MZ ETZ 
Lakier: metalik, typu baza + „klar”

Kończąc, pozdrawiam kolegów z Klubu Miłośników Motocykli Zabytkowych i Motocykli Cięż­kich „Kruk„ w Gronkowicach. 

Tekst i zdjęcia: Mariusz Szewc

 

KOMENTARZE

Advertisement