Unia Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości za nieprawidłowe wdrażanie przepisów dotyczących prawa jazdy.

Sejm w trybie ekspresowym, ostatnio bardzo modnym w ławach sejmowych, przegłosował kolejną nowelizacje dotyczącą prawa jazdy. Najpoważniejszą zmianą w przepisach jest odebrania strażakom możliwości zdawania prawa jazdy kat. A już w wieku 18 lat. Oni podobnie jak funkcjonariusze policji i służb straży granicznej, o ile wykonywali czynności związane z pracą na jednośladach, mieli możliwość wcześniejszego przystępowania do egzaminu. Teraz strażacy nie będą mogli korzystać z tego przywileju.

Drugim zakwestionowanym przepisem były zapisy dotyczące określenia miejsca zamieszkania, co ma związek z przystąpieniem Polski do RESPER – sieci wymiany informacji na temat praw jazdy. Oczywiście te przepisy także zostały zmienione.

Szkoda, że w równie ekspresowym tempie nie są podejmowane ustawy i nowelizacje dotyczące najbardziej zainteresowanych, czyli przyszłych kierowców. Najwyraźniej tylko groźba zapłacenia wysokiej kary jest w stanie przekonać polityków do odejścia od wałkowanych ostatnio tematów.

KOMENTARZE

REKLAMA