fbpx
A password will be e-mailed to you.

Nowy sezon często zaczynamy od zakupu motocykla. Niestety, wybór może się okazać nietrafiony z uwagi na wady, ujawniające się dopiero po zakupie.

Wystarczy nieznajomość mechaniki czy rezygnacja z przeglądu motocykla przez specjalistę, bądź też ujawnienie się wady dopiero w trakcie eksploatacji. Co możecie zrobić?


REKLAMA

Co to jest wada fizyczna?

W odniesieniu do części motocyklowych, wadą fizyczną jest także nieprawidłowe jej zamontowanie i uruchomienie. Oznacza to, że kupując jakąś część do motocykla, która zostanie nieprawidłowo zamontowana przez sprzedawcę, albo samodzielnie – zgodnie z instrukcją i mimo to będzie źle, to wtedy także mówimy o wadzie.

Co to jest wada prawna?

Motocykl ma wadę prawną, gdy:

Zakup od osoby fizycznej

Gdy sprzedającym jest osoba, która nie prowadzi działalności polegającej na handlu motocyklami, kupujący nie ma statusu konsumenta i jego pozycja jest słabsza niż w przypadku zakupu od przedsiębiorcy. Mimo tego nie jest bezbronny, bowiem każdy sprzedawca – czy to osoba fizyczna, czy prawna – jest odpowiedzialny za wady sprzedanej przez siebie rzeczy.

Wyjątek:
Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, bądź odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi została umownie ograniczona albo wyłączona. Co istotne, wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wadę przed kupującym.


REKLAMAREKLAMA


Co zrobić, gdy kupisz pojazd z wadami?

Powyższe uprawnienia nie mają zastosowania, jeżeli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na niewadliwą, wadę usunie, albo wada jest nieistotna.

Termin

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od zakupu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

Jeśli sprzedawcą jest przedsiębiorca, zawodowo zajmujący się sprzedażą motocykli, przysługują nam szersza prawa. O nich – w kolejnej części poradnika.

KOMENTARZE


REKLAMA