fbpx
A password will be e-mailed to you.

26 fotoradarów w nowych miejscach – Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłosił niedawno przetarg na zakup i montaż nowych urządzeń w ramach rozbudowy projektu Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Polski rząd uważa, że najlepszym sposobem na poprawę bezpieczeństwa na drogach jest rozbudowa systemu monitorującego i rozdającego automatycznie mandaty. Wspierany przez Unię Europejską projekt budowy centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym zrealizowany w latach 2011-2015 został przedłużony kolejnym programem na lata 2016-2020. Kończący się w tym roku projekt budowy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym zakłada zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących, w tym 26 fotoradarów i 39 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości, które zostaną zainstalowane w nowych lokalizacjach.

Fotoradary powstaną w nowych miejscach

Na zlecenie CANARD Instytut Transportu Samochodowego pomógł wytypować kilkadziesiąt miejsc, w których dochodzi do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Do ostatecznego wyboru przyczyniła się obecność potencjalnych źródeł zagrożeń, bliskość obiektów, przejść dla pieszych, czy ścieżek rowerowych. Po ostatecznej analizie geometrii przebiegu drogi pod kątem jej wpływu na prawidłowość pomiaru oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w analizowanym punkcie wybrano 26 nowych lokalizacji na zainstalowanie radarów, na które został ogłoszony przetarg.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce jest priorytetem rządu. Prowadzimy różnorodne działania, które zmierzają do tego celu. To nowe inwestycje i nowe przepisy. Chcemy, aby liczba wypadków spadała szybciej niż obecnie, chcemy znacząco zmniejszyć liczbę osób, które straciły życie wskutek wypadku drogowego – powiedział wiceminister Rafał Weber.

Kolejnym etapem rozbudowy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym będzie wybór lokalizacji oraz przetarg na odcinkowe pomiary prędkości i rejestratory wjazdu na czerwonym świetle. Podczas wstępnej analizy uwzględniono statystyki zdarzeń drogowych z ostatnich trzech lat, poprzedzających ocenę lokalizacji.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 162 mln zł, z czego 137,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych.
Instalacje nowych urządzeń rejestrujących powinny rozpocząć się w IV kwartale 2020 r.

KOMENTARZE