Wychodząc naprzeciw potrzebom osób, które ucierpiały w różnego rodzaju wypadkach motocyklowych i wypadkach związanych z użytkowaniem Quadów, w 2017 roku zaczęła powstawać Fundacja Rehabilitacji Motocyklistów i Quadowców.

 Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez wszechstronne działania koncentrujące się na niesieniu pomocy ofiarom wypadków drogowych w procesie leczenia i rehabilitacji, wspieraniu organizacyjnym oraz finansowym kosztów rehabilitacji, leczenia i ewentualnego zakupu (lub kosztów wypożyczenia) przedmiotów służących do szybszego powrotu do zdrowia, przedmiotów wspomagających możliwości ruchowe poszkodowanych.


REKLAMA

Pomoc na wagę złota!

Poprzez wymienione wyżej działania, fundacja chce, aby osoby dotknięte wypadkami zyskały to, czego potrzebują najbardziej, czyli powrót do zdrowia. Dążymy do tego, aby mogli cały czas się rozwijać i kontynuować aktywność, którą mieli oraz mogli powrócić do swej pasji, jaką jest jazda na motocyklu i quadzie. Cel fundacji to również zmiana świata osób dotkniętych wypadkami motocyklowymi i wypadkami związanymi z użytkowaniem quadów, tak aby nie zostali sami w tak trudnym okresie życia oraz budowanie społecznego przekonania i wiary, że warto podejmować wszelkie wysiłki by pomóc. Zły los można odwrócić poprzez stopniowy powrót do zdrowia, przełamywanie barier i życie na równi z innymi osobami.

Chcesz komuś pomóc? Potrzebujesz więcej informacji? Wszystko znajdziesz tutaj:

KOMENTARZE

REKLAMA