fbpx
A password will be e-mailed to you.

Bardziej czytelne, jednolite i intuicyjne. GDDKiA zapowiada wprowadzenie nowych oznaczeń drogowych w całej Polsce. Obecnie oznakowanie eksperymentalne zostało wdrożone na 46 odcinkach dróg szybkiego ruchu. Czy rzeczywiście będzie łatwiej?

GDDKiA jeszcze w pierwszym kwartale tego roku planuje zorganizować przetarg na wykonanie badań oraz analizy na dużej grupie odbiorców (kierowców), którzy będą korzystać z nowych oznaczeń. Dzięki temu zarząd dróg zweryfikuje czytelność i intuicyjność nowych oznaczeń na trasach szybkiego ruchu.

Nowe, ujednolicone i bardziej intuicyjne oznakowanie wypracowane w ramach projektu naukowego będzie wpływać na podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników. Kompleksowa propozycja nowego oznakowania jest w końcowej fazie uzgodnień z innymi służbami, m.in. Państwową Strażą Pożarną, Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, Policją oraz MSWiA. Na zadaniach realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych wiele elementów nowego oznakowania już zostało zastosowane.

– Czytamy na stronie gddkia.gov.pl.

Jak będą wyglądać nowe oznaczenia?

https://www.gddkia.gov.pl/

To jednak nie koniec prac. Znaki w kolejnych tygodniach mają być optymalizowane i zmieniane pod kątem łatwego przekazu. Z czasem pojawią się na wszystkich drogach ekspresowych i autostradach w Polsce. Obecnie z nowymi oznaczeniami możemy się już spotkać na 46 odcinkach tras w Polsce.

Zmiany w oznakowaniu już stosujemy na wybranych trasach, gdzie umieszczone są m.in. numery węzłów oraz ich nazwy. To ułatwia zapamiętywanie określonych zjazdów, szczególnie dla zagranicznych kierowców. Właściwy wybór pasa (np. do skrętu) wskazują strzałki umieszczone nad tablicami kierunkowymi, które znajdują się bezpośrednio nad pasami ruchu. Są jednakowej wielkości, a umieszczone strzałki są odniesieniem do określonych pasów ruchu.

  • Tłumaczy GDDKiA na swojej stronie internetowej.

Mapa miejsc, gdzie znajdziey nowe znaki

 

Nowe znaki. Czym się będą różnić?

Na nowych tablicach znajdziemy przede wszystkim numery węzłów oraz ich nazwy. Według GDDKiA powinno to ułatwić zapamiętanie konkretnych zjazdów z trasy i pomóc w szybkich odnalezieniu się na trasie. Według tego założenia szczególnie ułatwi to jazdę kierowcom zza granicy, którzy mogą mieć problem z zapamiętaniem i szybkim odczytaniem nazw miejscowości czy zjazdów. Poza tym nowe znaki będą informować o pasie, który powinniśmy zająć do wykonania manewru – taką informację znajdziemy nad tablicą kierunkową, która znajduje się bezpośrednio nad jezdnią.

Obecnie nowe oznakowanie przechodzi okres testowy na wybranych przez GDDKiA trasach. Zarząd dróg informuje, że w ramach: „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) nowe oznaczenia znajdą się na 34 kolejnych odcinkach dróg.

KOMENTARZE