fbpx
A password will be e-mailed to you.

Zgodnie z zapowiedziami, od połowy września w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące mandatów. Recydywiści płacić będą podwójnie, a utrata prawa jazdy będzie jeszcze „łatwiejsza” – przewidziano bowiem 21 wykroczeń, za które będzie można otrzymać aż 15 punktów karnych.

Nowy taryfikator mandatów, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku, znacznie podwyższył stawki opłat za wykroczenia. Od teraz na uwadze powinni mieć się przede wszystkim recydywiści – oni od 17 września 2022 roku za najbardziej niebezpieczne wykroczenia zapłacą podwójnie. Za recydywistę uznany będzie kierowca, który po pierwszym złamaniu przepisów, powtórzy to w ciągu kolejnych dwóch lat. Wówczas kara finansowa liczona będzie razy dwa, ale podwojeniu nie ulegnie liczba punktów karnych.

Tym samym za najpoważniejsze wykroczenie, czyli przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 70 km/h, recydywista zapłaci aż 5 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że podwójne stawki będą obowiązywać przy przekroczeniu prędkości od 31 km/h w górę.

Co istotne, jedną z największych zmian, jaka wejdzie w życie od 17 września 2022 roku będzie ta dotycząca naliczania i późniejszego kasowania punktów karnych. Od teraz punkty będą kasować się nie po roku, a dopiero po dwóch latach. I to od daty zapłacenia mandatu, a nie od momentu popełnienia wykroczenia. Warto pamiętać, że nie ma już możliwość zmniejszania liczby punktów karnych poprzez dobrowolne odbycie płatnego kursu.

Advertisement

Ustawodawca przewidział też aż 21 wykroczeń, za które będzie otrzymywało się nie 10, a aż 15 punktów karnych. Poniżej pełna lista takich wykroczeń:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h,
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście,
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”,
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych,
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami,
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,
 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim,
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • niezatrzymanie pojazdu w trakcie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone,
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały,
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych,
 • konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.
KOMENTARZE