fbpx
A password will be e-mailed to you.

Już w najbliższą sobotę w Automobilklubie Polskim odbędzie się II Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Celem organizatorów wydarzenia – Ministerstwa Infrastruktury oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – zajmującej się wytyczaniem kierunków i koordynacją działań w zakresie BRD oraz inicjowaniem działalności edukacyjno-informacyjnej – jest stworzenie wspólnego forum dialogu dla wszystkich stron zaangażowanych w tematykę poprawy bezpieczeństwa motocyklistów i motorowerzystów na polskich drogach.


REKLAMA

Więcej wypadków – jak sobie z tym poradzić?

Jak wynika z danych Policji – w 2018 r. motocykliści uczestniczyli w 2 675 wypadkach drogowych, w których zginęło 226 kierujących motocyklami i 12 ich pasażerów, a 2 240 motocyklistów i 233 pasażerów motocykli zostało rannych. W porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się liczba wypadków o 435 (+19,4%), liczba zabitych motocyklistów o 8 (+3,7%) oraz liczba rannych o 415 (+22,7%), a ich pasażerów – zabici spadek o 1 osobę (-7,7%), ranni wzrost o 26 (+12,6%).


Rosnąca z roku na rok liczba wypadków z udziałem motocyklistów skłoniła organizatorów do podjęcia tematu i wymiany poglądów na poziomie zarówno krajowym, jak i regionalnym wspólnie ze środowiskiem motocyklistów. Taka dyskusja wszystkich stron zaangażowanych w bezpieczeństwo drogowe pozwoli na wspólne przeanalizowanie istniejącej sytuacji, wyciągnięcie konstruktywnych wniosków i opracowanie jednolitego planu działań prewencyjnych.

Zwiększanie świadomości

Celem debaty jest również podnoszenie świadomości zasad bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, konieczności zrozumienia i wzajemnego poszanowania między uczestnikami ruchu drogowego, eliminacja niebezpiecznych zachowań oraz wspólne, bezpieczne i zgodne z przepisami korzystanie z istniejącej infrastruktury drogowej.
W Kongresie udział wezmą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służb nadzoru nad ruchem drogowym, organizacji pozarządowych oraz innych jednostek działających na rzecz BRD, mediów oraz oczywiście przedstawiciele środowiska motocyklowego.


REKLAMAREKLAMAW ramach II Motocyklowego Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, oprócz debaty zorganizowana będzie część wystawiennicza – dostępna dla wszystkich zainteresowanych, podczas której partnerzy z Komendy Głównej Policji, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej, Służb Ratowniczych, Narodowego Centrum Krwi zaprezentują działania edukacyjne oraz prewencyjne podejmowane w ich jednostkach. 

Znajdą się tam m.in. symulator dachowania, symulator jazdy 3D czy autobus Narodowego Centrum Krwi, w którym honorowo będzie można oddać krew dla motocyklistów.
Część ekspozycyjna zostanie zorganizowana na otwartej przestrzeni, tak aby każda zainteresowana osoba mogła się swobodnie z nią zapoznać.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności samych motocyklistów oraz przedstawicieli grup i stowarzyszeń motocyklowych gdyż dyskusja o ich bezpieczeństwie nie może odbywać się bez ich udziału.
Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. Udział w części merytorycznej jest możliwa tylko po wcześniejszej akredytacji mailowej [email protected] lub telefonicznej 502477722 oraz 601273583 najpóźniej do dnia 10 maja 2019 r.

KOMENTARZE


REKLAMA