fbpx
A password will be e-mailed to you.

Krzysztof Wydrzycki

Z archiwum ŚM: BMW R 1100 RT – wycieczkowiec. Numer 2/1996

BMW z typową sobie konsekwencją stosuje „klockowy” sposób konstruowania nowych modeli. Od kiedy w 1993 roku pojawił się bardzo niekonwencjonalny R 1100 RS, konstruktorzy bawarskiej (z nazwy, gdyż tak naprawdę produkcja zlokalizowana jest w Berlinie) firmy co roku prezentują nowy model, który jednak jest jednak bardzo silnie spokrewniony ze starszymi.  ... Czytaj cały...

Z archiwum ŚM: CBS-ABS-TCS. Jak to działa? Numer 1/1996

Sam pomysł sprzęgnię­cia ze sobą obu hamul­ców, przedniego i tylnego, nie jest nowy. Już w latach 30. niektóre firmy (np. Rudge) łączyły ze sobą (me­chanicznie) oba hamulce. Owo połączenie, zdawałoby się dziecinnie proste, napo­tykało w praktyce na po­ważną przeszkodę – reguły rządzące ruchem motocy­kla. Jednak w motocyklach turystycznych, gdzie waż­niejszym celem jest kom­fort podróży, a niekoniecz­nie pokonywanie wiraży z kolanem szlifującym as­falt, zintegrowanie obu układów hamulcowych ma rację bytu. ... Czytaj cały...

Z archiwum ŚM: Honda ST1100 Pan European CBS-ABS. Numer 1/1996

Byłem kiedyś świadkiem, jak dwaj moi koledzy sprzeczali się, czy Pan Euro­pean jest motocyklem spor­towo-turystycznym, czy też „tourerem”? Terminologia wśród motocyklistów to te­mat wyjątkowo delikatny. Chcąc załagodzić spór mo­gący zakończyć się dużo go­rzej niż tylko używanie słów powątpiewających w prawi­dłowy rozwój intelektualny obu rozmówców, zapropo­nowałem im sięgnięcie po­przez analogię do nieco już zapomnianego określenia Gran Turismo, w skrócie GT: stosowanego dla samocho­dów o dużo lepszych, niż standardowe osiągach i prze­znaczonych do, no właśnie – turystyki przez duże „T"! ... Czytaj cały...

Z archiwum ŚM: Yamaha Majesty 250 – Jego Wysokość Skuter. Numer 11/1995

Skuterowy boom, jaki opanował wielkie miej­skie aglomeracje zachodniej Europy, owocuje nie tylko wzrostem zainteresowania tego typu jednośladami. Do­datkowym efektem jest po­jawienie się nowej klasy: dużych skuterów napędza­nych silnikami o pojemności powyżej 200 ccm. Po Hon­dzie Helix i Piaggio Hexa­gon pojawił się nowy w tej królewskiej kategorii po­jazd: Yamaha Majesty. ... Czytaj cały...

Z archiwum ŚM: Bajaj Chetak Classic – Spal żółte kalendarze. Numer 9/1995

Wśród okruchów pamię­ci lat szczenięcych utkwił mi szczególnie widok podjeżdżających pod mój dom skuterów. Nie, nie, naj­bliższym memu sercu jed­nośladem był wówczas ro­werek marki „Bobo”, ale lu­biłem przyglądać się stoją­cym Vespom i Lambrettom, marząc, że jak dorosnę, to też sobie taki kupię. Prawie trzydzieści lat minęło i chło­pięce marzenia odżyły!... Czytaj cały...

Z archiwum ŚM: Honda CBR600F. Lepsze wrogiem dobrego. Numer 10/1995

Ta stara życiowa prawda pasuje, wypisz wymaluj, do Hondy CBR600F, uzna­nej za niepobitego champio­na w swojej klasie. Po sied­miu latach produkcji i dwóch modernizacjach (jednej kosmetycznej i jed­nej, z której wyszedł zupeł­nie nowy motocykl), pojawi­ła się trzecia wersja CBR600F, dla laika nie do odróżnienia od poprzedniego modelu. A jednak jest to cał­kowicie nowa konstrukcja. Dzięki polskiemu przedsta­wicielstwu Hondy – Motopo­lowi (w 1995 roku, przyp. red.), mieliśmy możliwość przetestować dla was to cacko. ... Czytaj cały...

Z archiwum ŚM: Mój Junak, cz. 10. Przeróbki prądnicy. Numer 4/1995

Na apel o nadsyłanie po­mysłów, jak poradzić sobie z kapryśnymi prądami w Junaku, otrzymaliśmy sporej objętości pakiet li­stów. Prawdę mówiąc, nie liczyliśmy na aż tak szeroki oddźwięk wśród czytelni­ków „Świata Motocykli”. Jak widać problem jest sta­ry, jeśli nie jak świat, to przynajmniej jak Junak. Dlatego uznaliśmy za sto­sowne podzielić się z wami doświadczeniami innych użytkowników Junaków.... Czytaj cały...

Z archiwum ŚM: Bajaj Sunny. Numer 8/1995

W numerze 5/95 „Świata Motocykli" zamieścili­śmy zapowiedź importu do Polski produktów indyjskiej firmy Bajaj. Bajaj jest poten­tatem na rynku indyjskim – 50% wszystkich jednośladów jeżdżących w Indiach wypro­dukowanych zostało właśnie przez Bajaja. W ubiegłym roku (1994, przyp. red.) firma wyprodukowała 1,1 mln jednośladów, co daje jej miejsce w ścisłej świato­wej czołówce. ... Czytaj cały...