fbpx
A password will be e-mailed to you.

Krzysztof Wydrzycki

Z archiwum „Świata Motocykli”: Suzuki AH 50 Adress. Numer 9/1994

Przedstawiamy Wam sku­ter, który w pełni zasłu­guje na miano wielopoko­leniowego pojazdu rodzin­nego. Spełnia on bowiem wszystkie warunki wyma­gane by zarejestrować go jako motorower dla junio­ra. Jednak jego zalety może docenić także senior, gdyż doskonale nadaje się do użytku w zatłoczonym mieście jako szybki środek lo­komocji, nieczuły na korki i brak miejsc do parkowa­nia. ... Czytaj cały...

Z archiwum „Świata Motocykli”: Kawasaki KLE 500. Numer 9/1994

Oryginalny tytuł artykułu Krzysztofa Wydrzyckiego brzmiał „Funbike – motocykl zabawka?”. Użytkownicy „klekotów” do dziś mniej więcej po połowie dzielą się na tych, którzy uprawiają na nich turystykę asfaltową i na tych, którzy ubierają swoje Kawy w kostkowe opony i atakują leśne ostępy. Jedno jest pewne – tak wszechstronnej maszyny obecnie brakuje na rynku i chętnie byśmy ją na nim zobaczyli. ... Czytaj cały...

Z archiwum „Świata Motocykli”: Yamaha XV 250 Virago

Czymże jest mit easy ri­dera? To niczym nieskrępowany wędrowiec, któ­rego życie upływa wśród czarnej wstęgi dróg. Jedy­nym drogowskazem jest wi­sząca nad zachodnim hory­zontem krwawa misa słoń­ca. Kilometry nawijają się powoli na koła w rytm głu­chego dudnienia widlastego silnika. We włosach szumi ciepły wiatr i tak mijają mila za milą…... Czytaj cały...

Z archiwum „Świata Motocykli”: Mój Junak, cz. 1. Numer 6-7/1994

Kiedy pod koniec dekady lat 50. jeździło po pols­kich drogach prawie 10 000 Junaków, w jedynym wówczas czasopiśmie motoryza­cyjnym „Motor" (w którym zresztą temat motocykli tra­ktowany był raczej marginalnie) powstał kącik poświęcony eksploatacji i na­prawom najcięższego powo­jennego polskiego motocyk­la. Wszystkie artykuły (listy czytelników, odpowiedzi re­dakcji i producentów) syg­nowane były wspólnym ty­tułem „Mój Junak".... Czytaj cały...

Z archiwum „Świata Motocykli” – Suzuki GSX-R 750W. Numer 8/1994

Kiedy w 1985 roku zabły­snął w światłach jupite­rów pierwszy GSX-R 750, od razu został okrzyknięty motocyklem dla miłośników wy­ścigowej jazdy po ulicach. Bo rzeczywiście wygladal jak­ by żywcem przeniesiony z to­ru wyścigowego: dziki, stukonny silnik uwięziony w klat­ce aluminiowej ramy, ponadwymiarowe hamulce i za­wieszenie. I mimo, że lata mi­jały, a konkurencja nie spa­ła, to nad Suzuki GSX-R 750 zawsze unosił się nimb „ucy­wilizowanego" motocykla wy­ścigowego.... Czytaj cały...

Z archiwum „Świata Motocykli” – Harley-Davidson Sportster. Numer 5/1994

W połowie lat dziewięć­dziesiątych XX wieku nazwanie seryjnego Harle­ya mianem motocykla spor­towego brzmi jak anachro­nizm. W dobie wszechobec­nej konkurencji japońsko­-europejskiej z jej nafasze­rowanymi elektroniką i tym wszystkim co zwie się high­-tech motocyklami, HD został zepchnięty do roli pojazdu rekreacyjne­go, cieszącego oko i ucho kierowcy, dającego maksi­mum satysfakcji z jazdy, jednak bez szaleństwa.... Czytaj cały...

Z archiwum „Świata Motocykli” – Ducati 900 Supersport. Numer 5/1994

Przyjęło się uważać, że wśród wielu przywar, jakimi obdarzył Stwórca mieszkańców Półwyspu Apenińskiego jest wrażliwość na piękno. Pod słonecznym niebem Italii od wieków two­rzono dzieła sztuki i otacza­no się nimi. Czy motocykl, zdawałoby się bezduszna maszyna, może być dziełem sztuki? Patrząc na eleganc­ką sylwetkę Ducati 900 SS podkreśloną dumnym, jask­rawo czerwonym lakierem można powiedzieć: tak!... Czytaj cały...