fbpx
A password will be e-mailed to you.

Europejska Szkoła Wyższa w SopocieREKLAMA ul. Zamkowa Góra 25, 81-713 Sopot, tel. 58 555 95 90, 58 555 95 99 (rekrutacja), www.euro.edu.pl, www.facebook.com/EuropejskaSzkolaWyzsza turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo wewnętrzne rekrutacja trwa studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, nie ma egzaminu wstępnego i kwalifikacji punktowej – o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, czesne ok. 2000 zł […]

Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie


REKLAMA

ul. Zamkowa Góra 25, 81-713 Sopot, tel. 58 555 95 90, 58 555 95 99 (rekrutacja), www.euro.edu.pl, www.facebook.com/EuropejskaSzkolaWyzsza

turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo wewnętrzne

rekrutacja trwa

studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, nie ma egzaminu wstępnego i kwalifikacji punktowej – o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, czesne ok. 2000 zł za semestr, stypendia naukowe, socjalne i inne, e-learning, własny akademik, parking, biblioteka, WiFi, brak wpisowego – 150 zł pobierane przy składaniu podania o przyjęcie na studia jest zaliczką na czesne (uczelnia zalicza ją na poczet pierwszego semestru studiów), plaża blisko uczelni, stypendia

Gdańska Szkoła Wyższa

ul. Wydmy 3, 80-656 Gdańsk, tel. 58 305 08 12, 58 305 01 83, www.gsw.gda.pl, [email protected]

administracja, zarządzanie i inżynieria produkcji, kryminologia, architektura krajobrazu, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

szkoła uruchomiła nowoczesną pracownię 3D i sterowania produkcją, oprócz tego Uczelnia posiada także sześć innych pracowni laboratoryjnych: informatyczną, elektroniki, elektrotechniki, fizyczną, chemii, ekologii i ochrony środowiska oraz bogate zaplecze dydaktyczne: audytoria, sale konferencyjne czy wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne, nowości w ofercie edukacyjnej: studia licencjackie: kierunek administracja o specjalnościach: administracja europejska, gospodarowanie bazami danych, kryminologia, polityka senioralna, administracja zdrowia publicznego, bezpieczeństwo publiczne, finanse i rachunkowość, kierunek turystyka i rekreacja o specjalności: zarządzanie w turystyce oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia inżynierskie: zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalnościach: informatyka w przemyśle, mechatronika, inżynieria ochrony środowiska, inżynieria budownictwa, gospodarka przestrzenna o specjalnościach: urbanistyka i gospodarka nieruchomościami oraz architektura krajobrazu o specjalnościach: inżynieria krajobrazu, studia magisterskie: studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalnościach: odnawialne źródła energii, logistyka i zarządzanie transportem, studia podyplomowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie administracją publiczną, zamówienia publiczne, zarządzanie antykryzysowe, zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa, zarządzanie przemysłem kreatywnym, zarządzanie w ochronie zdrowia, psychologia biznesu dla menedżerów

rekrutacja na semestr zimowy trwa od maja do października (rozpoczęcie studiów w październiku), rekrutacja na semestr letni trwa od grudnia do lutego (rozpoczęcie zajęć luty/marzec)

studia I i II stopnia, tryb niestacjonarny (zaoczny), czesne na studiach I stopnia od 1900 zł za semestr, studia inżynierskie od 2200 zł za semestr, studia II stopnia od 2000 zł za semestr, studia podyplomowe od 1300 zł za semestr, do dyspozycji studentów biblioteka z czytelnią, bufet, miejsca parkingowe w kampusie

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku

ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk, tel. 58 306 54 78, www.gwsh.gda.pl, www.facebook.com/studiagwsh

pedagogika, zarządzanie

nowy kierunek na Wydziale Nauk Społecznych: prawo (specjalności: prawo gospodarcze, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

rekrutacja od maja do końca września

studia I i II stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny, czesne ok. 300-400 zł miesięcznie, rekrutacja online, bez wpisowego, siedziba uczelni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, sale wyposażone w rzutniki multimedialne, dwie pracownie komputerowe oraz ogólnodostępne komputery ze stałym dostępem do Internetu, biblioteka i czytelnia, bezpłatny dostęp do baz bibliograficznych (Elsevier, Springer, Web of Knowledge), restauracja i sklepik, dwa bezpłatne parkingi (łącznie 150 miejsc postojowych)

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Zamiejscowy Wydział Informatyki i Wydział Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku

ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk, tel. 58 683 59 75, www.gdansk.pjwstk.edu.pl

grafika, informatyka

rekrutacja trwa od maja do końca września (w roku 2015 podczas rekrutacji na kierunek grafika zadanie obowiązkowe polega na przygotowaniu pracy, będącej kompozycją ilustracyjną w formacie 50×50 cm, zbudowaną wyłącznie z 4 elementów znaczących: człowiek, gramofon (patefon), kwiat, chmury – więcej szczegółów w zakładce rekrutacja na stronie uczelni)

studia licencjackie na Wydziale Sztuki Nowych Mediów, studia inżynierskie na Wydziale Informatyki, tryb stacjonarny i niestacjonarny, opłata za rozmowę kwalifikacyjną 75 zł, wpisowe (jednorazowe) 300 zł, czesne 550-950 zł miesięcznie, rozbudowany system stypendialny, biblioteka, możliwość odbycia dodatkowych kursów i zdobycia certyfikatów (m. in. CISCO CCNA, Adobe, Blender), uczelnia prowadzi wymiany międzyuczelniane oraz w ramach programu LLP Erasmus

Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni

ul. Opata Hackiego 8-10, 81-213 Gdynia, tel. 58 623 09 22 wew. 126, www.pwsns.edu.pl

filologia angielska – media, kultura, tłumaczenie, filologia hiszpańska – media, kultura, tłumaczenie, filologia germańska nauczanie od podstaw, filologia skandynawska (szwedzki, norweski), kulturoznawstwo (specjalności: grafika komputerowa, moda i design, fotografia i promocja wizualna, pedagogika (specjalności: wczesna edukacja z logopedią, wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego, wczesna edukacja z oligofrenopedagogiką, wczesna edukacja z terapia pedagogiczną, resocjalizacja)

rekrutacja trwa do końca września

studia licencjackie i podyplomowe, rekrutacja bez wpisowego, możliwość opłat w ratach: czesne ok. 350-420 zł miesięcznie, matura bez przeliczników, rekrutacja online, stypendia, biblioteka, e-learning, Centrum Szkoleniowe PWSNS, Program Erasmus, projekty unijne, Swedex (egzamin z języka szwedzkiego)

Sopocka Szkoła Wyższa

ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot, tel. 58 555 83 80, www.ssw.sopot.pl, www.facebook.com/Sopocka.Szkola.Wyzsza

finanse i rachunkowość, ekonomia, europeistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, architektura (dawniej architektura i urbanistyka)

rekrutacja na semestr zimowy przeprowadzana jest w Sopocie od 6 maja do 30 października (na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym i na Wydziale Architektury) oraz na Wydziale Zamiejscowym w Chojnicach, w Sopocie rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne i niestacjonarne, na wszystkie kierunki, zaś w Chojnicach rekrutacja dotyczy tylko studiów niestacjonarnych, na kierunki: ekonomia i europeistyka


REKLAMAREKLAMA


studia I i II stopnia, wpisowe 250 zł, czesne 370-760 zł miesięcznie (w pięciu ratach w semestrze), program Erasmus, biblioteka, przyjęcia na studia bez egzaminów wstępnych (z wyjątkiem kierunków architektura wnętrz oraz architektura i urbanistyka), decyduje kolejność podpisanej umowy, kursy i szkolenia (artystyczne, ekonomiczne i podatkowe, grafika użytkowa i projektowanie parametryczne, biuro karier, współpraca z uczelniami zagranicznymi, klub absolwenta, czasopismo uczelniane – Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot, tel. 58 721 46 00, www.swps.pl

studia I stopnia: psychologia (ścieżki: ogólna, psychologia w edukacji i wychowaniu, psychologia w praktyce klinicznej i zdrowia, psychologia w biznesie), studia jednolite magisterskie: psychologia (specjalności: psychologia ogólna, psychologia wspomagania rozwoju, psychologia kliniczna i zdrowia, psychologia biznesu)

rekrutacja internetowa od połowy kwietnia

średnie czesne 700 zł miesięcznie, studia I stopnia oraz studia jednolite, tryb stacjonarny i niestacjonarny, stypendia naukowe i socjalne dla ponad 800 osób rocznie, program Erasmus Plus, Atlantis, e-learning, parking, stołówka, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych, WiFi, biblioteka, koła naukowe, Biuro Karier

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia, tel. (58) 660 74 10, e-mail: [email protected], GG 8297487, www.wsaib.pl, www.facebook.com/WSAiB

finanse i rachunkowość, administracja, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie, prawo, management, transport

rekrutacja trwa do końca września lub do wyczerpania miejsc na danym kierunku, prowadzona jest online

transport – studia inżynierskie

czesne za studia I i II stopnia: 2400 zł za semestr (stacjonarne), 2200 zł za semestr (niestacjonarne), jednolite magisterskie studia na kierunku prawo: 2700 zł za semestr (stacjonarne), 2500 zł za semestr (niestacjonarne), studia I stopnia inżynierskie: 2800 zł za semestr (stacjonarne), 2700 zł za semestr (niestacjonarne), czesne można opłacać jednorazowo, semestralnie lub w ratach, opłata rekrutacyjna 300 zł (150 zł w promocji od 23 marca do 10 kwietnia 2015), najstarsza uczelnia niepubliczna na Pomorzu, studia I i II stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny, wg Ministerstwa Sprawiedliwości w 2013 r. uczelnia uzyskała najlepszy wynik pod względem zdawalności na aplikacje prawnicze (w kategorii poniżej 200 osób z uczelni), najwyżej oceniona uczelnia niepubliczna na Pomorzu w rankingu 2012 tygodnika „Wprost”, na kierunku prawo studenci uczestniczą w rozprawach sądowych w sądach cywilnych, karnych i administracyjnych i biorą udział w programie proseminariów „Rozprawy uczelniane”, bogata oferta zniżek i stypendiów, płatność czesnego w ratach, elastyczny system studiów w ramach programu Studiuj i Pracuj, Akademickie Biuro Karier – bezpłatne szkolenia dla studentów, międzynarodowa wymiana studencka, program Erasmus, lokalizacja w centrum miasta, bezpłatny parking, bufet, biblioteka, wirtualny dziekanat, system zniżek i stypendiów, uczelnia prowadzi w Lęborku Wydział Zamiejscowy

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk, tel. 58 323 89 10, www.wsb.gda.pl, www.facebook.com/WSBgdansk, Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni, ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, tel. 58 669 77 30, 58 669 77 21 (biuro rekrutacji)

bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, informatyka, logistyka, pedagogika, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja, zarządzanie

filologia (język angielski, język niemiecki – studia I stopnia), informatyka (studia I stopnia lub jednolite magisterskie), nowe specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe: bezpieczeństwo danych osobowych i informacji niejawnych, bezpieczeństwo imprez masowych, zarządzanie kryzysowe, nowa specjalność na kierunki rachunkowość: ubezpieczenia, nowe specjalności na kierunku informatyka: inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych, wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach), nowe specjalności na kierunku logistyka: logistyka portów morskich, spedycja morska i lotnicza, nowe specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe: administracja europejska, public relations i nowe media, zarządzanie projektami w środowisku międzykulturowym, nowe specjalności na kierunku turystyka i rekreacja: obsługa ruchu lotniczego, odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii, nowa specjalność na kierunku zarządzanie: zarządzanie projektami

trwają zapisy online

czesne ok. 265-485 zł miesięcznie, studia I i II stopnia, tryb stacjonarny i zaoczny, możliwość zdobycia podwójnego dyplomu zagranicznej uczelni (drugi dyplom licencjata uczelni francuskiej lub amerykańskiej: ESC Troyes, California International Business University), wyjazdy w ramach Erasmusa do ponad trzydziestu uczelni partnerskich, Biuro Karier (praktyki i staże w 500 firmach w regionie), program VIS (możliwość studiów za darmo dla najlepszych studentów), stypendia, WiFi na uczelni, elektroniczny indeks, extranet, e-learning, biblioteka, bar, ksero, strefy studenta

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46, 81-365 Gdynia, tel. 58 661 88 71 lub tel./fax 58 661 89 55, [email protected], www.wsks.pl,

studia licencjackie: bezpieczeństwo narodowe, pedagogika, studia magisterskie: stosunki międzynarodowe, pedagogika

rekrutacja do 15 września (na podstawie kolejności zgłoszeń)

studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne oraz podyplomowe, wpisowe 200 zł, czesne za semestr na kierunku bezpieczeństwo narodowe na stacjonarnych studiach licencjackich 1900 zł, a na studiach niestacjonarnych 1875 zł, czesne za semestr na kierunku pedagogika na studiach stacjonarnych 1900 zł, na studiach niestacjonarnych 1800 zł, za studia licencjackie można płacić w trzech ratach w semestrze bez dodatkowych kosztów

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, tel. 58 520 26 14, www.wstih.edu.pl

turystyka i rekreacja (specjalności: zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii, międzynarodowy biznes turystyczny, turystyka uzdrowiskowa spa & wellness, rekreacja i animacja czasu wolnego, gastronomia i dietetyka, e-biznes w turystyce, turystyka zdrowotna i rekreacja, zarządzanie w gospodarce turystycznej, International Meetings Managament, Management in the Hospitality Industry)

studia w języku angielskim: International Meetings Managament (studia I stopnia oraz studia podyplomowe prowadzone w formie stacjonarnej bądź e-learningowej) oraz Management in the Hospitality Industry (studia I stopnia prowadzone w formie stacjonarnej bądź e-learningowej)

rekrutacja trwa do końca września

w ofercie edukacyjnej: studia I i II stopnia, studia podyplomowe; kursy specjalistyczne; formy studiów: stacjonarne i niestacjonarne, e-learning; uczelnia kładzie nacisk na praktyczną naukę zawodu oraz znajomość języków obcych; wg danych GUS aż 88,1 proc. absolwentów WSTiH znajduje zatrudnienie

KOMENTARZE


REKLAMA